Букет

Полифлорен пчелен мед получен от късноцъфтящите ливадни медоносни растения.

Горски

Полифлорен пчелен мед получен основно от нектара на цъфтящите през преполетта дръвчета. ОГРАНИЧЕНИ КОЛИЧЕСТВА!

Манов

Манов мед, какъвто за първи път добиваме в нашия район. ПОСЛЕДНИ БРОЙКИ!

Мед с пчелна пита

Полифлорен пчелен мед с добавени парчета от пчелна пита. ИЗЧЕРПАНО КОЛИЧЕСТВО!

Полифлорен

Полифлорен пчелен мед получен от цъфтящите през лятото ливадни медоносни растения. ИЗЧЕРПАНО КОЛИЧЕСТВО!

Слънчогледов

Монофлорен мед, получен от нектара на слънчогледите. Отличава се с повишено съдържание на глюкоза и аминокиселини, също е богат на минерали и ензими. ИЗЧЕРПАНО КОЛИЧЕСТВО!